Hakkımızda

İç Denetim :

Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini ifade eder.

Üniversitenin tüm birimleri, mali ve mali olmayan iş ve işlemleri iç denetimin kapsamındadır.

 

İç denetim faaliyeti :

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.

 

İç denetçiler :

Uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi ve sistem denetimi yaparlar. Asli görevleri dışında görevlendirilemezler. Denetim plan ve programlarına düzenlenen raporlara müdahale edilemez. Rektöre bağlı olarak çalışırlar.

Eklenme tarihi :30.11.2022 11:14:29
Son güncelleme : 30.11.2022 11:14:29